De barones op rust

De barones op rust

WW_085

Rugaanzicht van barones Jossine de Crombrugghe de Looringhe, hier op latere leeftijd.
foto
Evergem > Wippelgem > Kramershoek
1984
Dirk Van den Abeele, bruikleen